Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IÖ2

GESCHIEDENISSEN DER.

nog eenige anderen, en wel inzonderheid de bewa2rirg van Oefende en Nieuivpoert.

Z. Ik voorzie, dat deeze eifchen op Haande voet door tPAvaux zullen verworpen zyn, alzo Frankryk misfchien zig meer bevoordeeld zou hebben met het verdiag van verdeeling in wezen te laaten, dan met deeze eifchen in te willigen,

V. 't Was, zo als gy zegt d?Avaux verwierp deeze voorflagen, en de Graaf van Briord van een' driftiger "aart zynde, nam kort daar op zyn affcheid en verklaarde, dat de Koning zyn meefter zo zeer gehoond was, dat de fchande hem aangedaan , niet dan met bloed was uit te wisfchen. Deeze taal en de inrukking der Franfche 1 roepen in de Spaanfche Nederlanden deed alle de genen , die tot hier toe voor de vrede geweest waren, meer tot den Oorlog neigen, en dit zelfde had ook in Engeland plaats, waartoe dan ook alle nodige middelen in '£ werk werden gelteld. —-— Te vergeefsch zogt d'Avat/x de St?oren tot een afzoudeilyk verdrag buiten Engeland over te

haa»

Sluiten