Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lÓ6 (AO, 1/02.) GESCHIEDENISSEN DER

fcliynende te beteren , vermaakte hy zig ééns ter week met de Jagt, eene uitfpanning, waarop hy,meer dan ooit eenigVorst, gezet was; doch op den 4 Manrt 170:. had hy het ongeluk, dat hy, door het ftruikelen van zyn paard, ter aarde viel, en het ileutelbeen van zyne regter fchouder brak , men voerde hem terftond naa Hamptencourt, daar het been gezet werd. Doch by dit toeval kreeg de Koning de koorts, die toenam tot den 18 , zynde den laatften dag van zyn leven, alzo hy voor Zondag den 19 Maart zeer zag* telyk ontfliep. Hy werd in het Ryk van Engeland opgevolgd door de Prinfesfe Anna, welke terftond alle Verbonden met de Staaten vernieuwde.

Z. Dit was nog al wel! zogt Frankryk zyn voordeel niet te doen met het Sterfgeval van Koning Willem ?

V. Niet dan in zo verre, dat hy den Staat tot afzonderlyke handeling poogde over te haaien, en zelfs moeite deed, om Amfleldam op zyne zyde te krygen, doch dit alles was te vergeefsch. ■ Integendeel men beantwoord-

Sluiten