Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN.

10?

de alle de voorflagen wel minzaam, doch me: een gepasten ernst,die den Koning deed zien, dat men eeniglyk bedagt was, om alle gemaakte verbonden getrouwlyk naar te komen. Terwyl men echter werkte, om de Regeering byzonder in Holland en Zeeland die gedaante weder te doen hernemen, waarin dezelve gefteld was met den dood van Prins IVillem den II. Doch niet weinig bezwaarde de Staaten, dat de Koning van Pruisfen het Testament van Wylen Willem den Hl. zogt kragteloos te maaken, zig grot* dende op dat van Iredrik Henrik. Hy eigende zig de geheele erfenis en nam terftond bezit van de Graaffchappen Lingen en Meurs. Daar by kwam het allergevaar, lykfte, dat den Staat in den tegenwoordigen toeftand treffen kon, naamlyk geweldige beroertens in de Gewesten en Steden. Doch Holland bleef hier van nog gelukkig ver,* fchoond. —■ Dan in Ge'de^land en byzonder te Nieuwmegen, te Tiel, te Arnhem, en in de overige Steden van die Provintie, waren over de verandering in de Regeering d<»

be-

Sluiten