Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170

GESCHIEDENISSEN BER

de oogmerken. —— Een aanftag op Kacïïx mislukte, doch 15 Engelfche en 10 Staatfche Oorlogfchepen zeilden de Haven van J'igos in, alwaar de Spaanfche Zilvervloot aig geborgen had. 'c Franfche Oorlogfchip de Bourbon werd terftond aangetast- hetwelk zo veel fchrik baarde by de overigen, dat de Graaf van Cbateau- Rcnaud bevel gaf, om de Oorlogfchepen en Gallioenen in den brand te fteeken, opdat zy niet in de handen der Vyanden mogten vallen. De

sVerëenigde Vloot deed haar best, om dit te verydclen; de Engelfchen bemagtigden 4 Oor. logfchepen en 6 Gallioenen, en de Onzen 6 Oorlogfchepen en 5! Gallioenen; de ove* j-igen verteerden door hun eigen vuur, of werden door de Onzen in den grond geboord. Men rekende, dat de Zilvervloot de waarde in had van 20 Millioenen Stukken van Achten, waar van 14 geborgen, .en de zes overige verlooren raakten met de Gallioenen , of in handen der Overwinnaars vielen. Van de Koopmanfchappen, Insgelyks op 20 Millioenen gefcliat wordende ,

Sluiten