Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vi 3'SF.NlGDE NEDEKLA?ÏDEN. 17-

Mer op trad de Koning van Portugal mede

in 't Groot Verbond. De Verëenigde

Vloot bevond zig in de maand September voor Livorno. — De Markgraaf van Q,gtfy» gen in July op de hoogte van Lisftbo» kruisende , met 5 Franfche Oorlogfchepen , ontmoette aldaar eene Engel fche en Hoilandfche Koopvaardy vloot, geleid wordende door eenige Oorlogfchepen, die na een hardnekkig gevegt overweldigd werden, doch de meeste Koopvaarders hadden zig, geduurende het gevegt, geborgen in de Havens van Portugal. — De wakkere Roemer Plak, die als Kapitein op een der Staat fche Oorlogfchepen gebood, had in 'c gevegt eene wonde bekomen, waar aan hy eerlang

te Tonton, overleed. De Ridder de

Samt Pol tastte ook in Augustus ee!ie Hollandfche Koopvaardy vloot aan, die door 4 Oorlogfchepen geleid werd, drie van deeze y,er werden veroverd, ook vernielde

hy byna 30 Koopvaarders. Te voor-n

hadden 4 Franfche Oorlogfchepen de Uol.

H 3 land-s

Sluiten