Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174

geschiedenissen des,

ïandfche Haaringvloot aangetast, van welke eenige Buizen verbrand werden.

Z. Dus was in dit Jaar den Oorlog ter Zee zo voordeelig niet, als het voorige ?

V. De Engelfchen hadden nog enkel het Eiland Guadeloupe veroverd en beroofd. In de Middelandfche Zee had zig de Verëenigde Vloot, geduurende deezen Zomer, veel opgehouden, om de onëenigheden in Languedok te voeden en de Camifards onder de hand te onderfteunen. — Intusfchen maakte Ltdeivyk de XIV. zig meester van het Prinsdom Oranje. — Daarëntegen troffen Engeland en Holland een Verbond met de Zweeden. Ook maakten de Staaten een Verdrag met Tripoli , Tunis en Algiers , welke bewerkt werd door den Jood Juda Coben, dien de Staaten als Afgezant derwaards gezonden hadden.

Z. Zeg my eens, werd de Aardshertog Karei ook gehandhaafd in zyne aanfpraak ©p de Spaanfche Kroon?

V. Hy was in de maand September van

dit

Sluiten