Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

176

GESCHIEDENISSEN DES.

van het Voetvolk, in rang na den Graaf van JVoailles, mus dat hy dat Ambt niet daadlyk aanvaarden, noch de wedde trekken zou voor den ouderdom van achttien Jaaren bereikt te hebben, hy zou egter van nu af zitting maar geen item in den Krygsraad hebben.. ——— Waar tegen Zeeland ten fterkften protegeerde , zeggende, onder anderen, in 't begin van hun Protest, „ dat het Land, in den „ tegenwoor Jigen toeftand van zakken geen j, dienst kon hebben van eenen Generaal

alleen in naam, maar dat men Overftcns

van Jaaren en ervaarenis behoefde", enz.

Z. Zag men in dit Jaar de Legers weder vroegtyds in het Veld?

V. Voor dat zulks gebeurde, was 'er eenig verfchil, aan wat kant men den Veldtogt zou aanvangen, doch Marlborougb dreef zyn ontwerp door, geleidende het Leger naa den Moezel 9- waai op een gevegt voorviel by de Schellenberg, ten voordeele der Bondgenooten, gevolgd van de verovering van Donauwert en Niemvburg en verfcheiden andere Steden. —— Daar op volgde de gewig-

Sluiten