Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ISO GESCHIEDENISSEN DE3,

daarentegen verloeren. — De dood van Keizer Leöpold, die door zynen Zoon Jofefus werd opgevolgd, maakte den Veldtogt aan den Opper - Rbyn ook niet voordeeliger, — Ter Zee werd mede niet veel uitgevoerd, de Franfche Vloot werd binnen de Haven van Breit gehouden, en het fmaldeel van Tonton had in den laatften Zeeflag zo veel geleden, dat het niet kon uitkomen.

Z. Hadden de moeilykheden, volgens uw verhaal, ontftaan tusfehen den Hertog van Marlbourg en de Afgevaardigden der Staaten, ook invloed gemaakt by het Hof van Engeland?

V. Zeer veel. Marlbourg vond zyne Partyën in het Parlement van Engeland, maar deeze, die hier tegen hem waren, waren ook tegen de Staaten, en fchroomden niet, openlyk te zeggen, dat de Staaten al den last van den Oorlog op de Koningin lieten aankomen, en dat hunne Afgevaardigden ze Velde, de zaaken in Braband eenen verkeerden draai hadden doen nemen. ——De Staaten, om de gevolgen van dit misver»

Sluiten