Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREEtflGDE NEBERLANDEN. jg-

rigren. • . Tn Duitscbland en aan andere

Oorden leden de Bondgenooten eenig nadeer behalven fa daar zy voorfpoedi

oorloogden. _ Ter Zee mislukte een aan,

flfg der ^.//ifa» op Touhn

omvverp va„ den Ridder * ^ gefmeed om Amlieldam m brand te fteeken, liep ook in e riet, hoewei men meent, dat zelfs het Hof van ^*r,* daar in niet had willen bewilligen.

Z. Hoorde men thans niet meer van de

geheime Onderhandelingen van Vrede?

V. Dewyl de Staaten door de Engelfchen

werden opgezet, ging dit werk meer achter

dan voor uit. en als de zaaken eene andere

keer namen, begon Frankryk ook uit een'

anderen toon te fpreken. _ GeIukkig

nogthans, dat eene onderneming van den

Pretendent op Schotland ook mislukte, doch

de uitkomst daar van 7*\ n, ■

u«ur xan zal ik u m een volgend

Gefprek vernaaien.

Sluiten