Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZES. EN. VYFTIGSTE GESPREK»

INHOUD.

Onderneming van den Pretendent in Engeland '. De Franfcben verrasfen Cend en Brugge. Veldfi g by Oudenaarden. Eysfel doer de Bondgenooten veroverd. Gend en Brugge'

beöverd. Prins Joan Willem Frifo

trouwt met Maria Louifa van Ilesfen Kasfel. Vredes - Onderhandelingen begonnen. Doornik door de Bondgenooten bemagtigd. Veldflag by Malplaquet. Bergen in Henegouiven gewonnen. Vrugtelooze Vredehandeling te Geertruidenberg. Douai en andere Steden gewonnen. Veranderingen in Enge* land. Dood van Keizer Jefefus. Karei' de VI. Keizer. ■ ■ — Boucbain veroverd. Ongelukkige dood van Prins Joan Willem Frifo. Prins Willem Karei Hen rik Frifo

g.9'

Sluiten