Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERÜEMGDE NEDERLANDEN. ig?

geboren. Vradebnndel te Utrecht legeren. Ontwerpen, om eenen inval in Frank,yk te

6n' DB Htrt°S MarJborough valt in

genade Zyne lotgevallen ,„ ^ ^ TrouwleosheU der Engelfcben. De ^rtog van ormond fcbeidt zig af ^ ^ Leger der Bondgeneoten Qjtesnoi bemaotigd. Nederlaag der B0„dgenonten „ Quesnoi, Bethune en Boucbain _J Sttlftani van Wapenen. Curacao, Suriname

en de Berhue gebrandfehat. Vrede te

Utrecht geflooten. Filips de V. erkend als Komng va„ Spanje> Handelingen me( ^ Zwitzers, Vrede met Algiers, enz. Handeling ever de Brandfcbat^g van de PttrhUtt Staat van den Oorlog in het Noorden, "ede te Radftad. Dood vam Koningin

Anna. Gtorge de I. volgt baar 0p. . .

Moeite met Pruisfen. — Handeling over het verminderen van de Krygsmagt. Traktaat van Barnere geflooten met den Keizer Opfland in Schotland ten behoeve van den Pretendent. Dood van Lodewyk den XIV Lodewyk de XV. volgt hem op, onder Poog-

dy»

Sluiten