Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

183 GESCHIED ÏN1SSEN !>£&■

dyfchap %an den Hert eg van O r Jeans. Twist met den Keurvtrst van den Paltz} en den Kening van Pruisfen, ■ Zweed"

fcbe Kaaperyen. Misnoegen van den Czaar van Moskovi'ên. Onlusten met de Porte en den Keizer van Marokko. —■ ■■■ Handelingen over een Verbond met Frankryk en Engeland. Czaar Peter de I. in Holland. Staat van s''Lands Krygsmagt ——. Puiten» gewoone Vergadering der Staaten. •• ■ — Drievoudig I erbond tusfcben Frankryk, Engeland en de Staaten. Samenzwering van Gyllemberg en Gorts ten behoeve des Pre~ tendents} word ontdekt, en zy in verzekering genomen. ••• ■ ■ Oorlog tusfehen Frank' ryk en Spanje, door den onrustigen Alberoni veroorzaakt. •■- Zwaare Watervloed. — Viervoudig Verbond ge/loeten. Dood van Karei de XII. Vrede in bet Noorden. De Prins van Oranje word Stadhouder van Groningen, Aanflag der Spanjaarden op Schotland door Storm verhinderd, Alberoni in ongenade. Byêênkomst te Kameryk. —— Aktie- Handel. ——— W.r\olging der Prote-

Sluiten