Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100 GESCHIEDFNTSSEN DFR

toerustingen in Engeland. Rusland treed in bet fVeener Verdrag. — f rede met Algiers. De Staaten treden in bet Verdiag van Hanover. — Vermeerdering van s''Lands Krygsmagt ter Zee en te Land. Verbond

met Zweeden en Denemai ken. Spanje

belegert Gibraltar. • Voorafgaande

Punten van Vrede geteekend, — Dood van George den It Zyn Zoon George de 11 volgt hem op. — Byeenkomst te Soisfens. -— Verdrag van Seville. De Oofiendifche Maafifcbappy vernietigd. — Dood van den Raadpen/ionaris Hoornbeek. Slingeland volgt hem op. Regt van Inhoorlingfcbap in Holland aan vreemdelingen vergund. De Prins aanvaard bet Stadhouderfcbap van Gelderland enz. Straffe ever eenigen geoefend, fcbuldig aan '/ verraden van Staatsgebeimen.

Vader. Volgens rnyre belofte by het flot van ors laatfte Gefprek, zal ik u den uitflag der or derneming van den Pretendent

mede-

Sluiten