Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAO. 1703.) VEREENIGDÏ NEDERLANDEN. i$

mededeelen Men had in Engeland in

het laatst van het Jaar van dit verraad kennis gekregen , en fommigen, die 'er deel aan hadden, waren met de dood geftraft. — De Vloot, die tot deeze onderneming dienen zou, werd te Duinkerken in gereedheid gebragt. De zogenaamde Prins van

Walles begaf zig in de maand Maar( dgg J-ars r7o8 onder den naam van Ridder van St- Joris derwaards, zynde, zo men wil, door den Paus met Penningen onderfteund.— De Staaten kregen hier zo ras geene kennis van, of zy beraamden met het Hof van Engeland midd.den, om dien toeleg te verydelen; voegende eenige Schepen by de Engelfche Vloot, onder den Admiraal Byng, die zig onverwagt voor Duinkerken vertoon^e, en het infchepen der Troepen voor

eenen tyd verhinderde Egter had de

togt voortgang, na dat Byng naar Duins gekeerd was. - De Ridder Forbin , gebied voerende over de Franfche Vloot, geleidde die naar Schotland t doch, door een zwaaren ftorm beloopen, was hy genoodzaakt,

naar

Sluiten