Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-geschiedenissen der.

de Heer van Gtmakerk, in den Ondefdcmi van 67 Jaaren. - Na het eindigen van den Veldtogt aanvaardde Prins Joan Willem Frifo het Stadhouderfchap van Groningen en de Ommelanden, cn in het volgende Jaar 1709. begaf hy zig in den Egt met Maria Louift ven Htsfenkasfcl, by welke gelegenheid de Staaten van FriesJand hem een Gcfchcnk deeden van 60,000 Cul.lens.

Z. Werden de onderhandelingen van Vrede, tot wette de Franfcben, myns bedunkens, aiu meer geneigd moeten gewerden zyn, niet weder aangevangen ?

V. Jas en zelfs in het openbaar. De Kei» zer, de Koningin, en de Staaten benoemden 'er hunne Gemagtigden toe , en de voorafgaande Punten, tot veertig in getal, werden ontworpen, zelfs waren de Eondgenoo'.cn gereed, om die te teekenen, doch de Markgraaf de Torcy, die van wegens den Koning Wn Frankryk de zaaken behandelde, maakte 'er zwarigheid in, en naderhand werdenze door het Hof van Frankryk als onaanneemlyk van de hand gewezen. —— Men begreep

egter,

Sluiten