Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREEIttGDE NEDERLANDEN Ir-

egter, dat F™»*^ niet dan tyc? ^ fe ^ «en, en den Veldtogt te entwyken, waar." door nogrhans de Bondgenooten zig niet He. ten verfchaiken, en óffchbon de handelingen nog fieepende werden gehouden, werd de Veldtogt door de Bondgenooten geopend, met het beleg van Doornik, welke Stad, als ook ier2eiver Kasteel aan hun overging, daar OP^ volgde de Veldflag by Malji^ : nadat «et beleg voor Bergen in Benegouwen geflagen was, beginnende het gevegt Morgens om acht uuren, en werd dit gehouden voor het frherpfte en gevaarlykfte van den gèheelen

uoriog . g6 üataillons Krygsvolk , onder

den Prins van Oranje en den Generaal Fagel, deeden den Vyand eerst tvyken, doch werden naderhand te rug gedreeven, maar aan eenen anderen Oord werden de Vyandlyke Verfchansfingen overhoop geworpen en ver. *™«. ~ Eindelyk raakte de Vyand ten "-n.wyken, naa de naasteden!

Bonr! 10 Öad' En dUS fielden de

IZr?00"* flWld' ^r van weerskanten veel Volks geduveld. ,

1 2 /JfcrA

Sluiten