Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

202

GESCHuiOE ISaaN DRB.

Macbadof aannemer der vyf voorgaande Jaaren gegeven was, de Hertog dus in den tyd van tien Jaaren genooten zou hebben 664851 Guldens en 8 Stuivers. — Hiertegen bragr de Hertog ter zyner verdeediging in, dat dit «een recht was, welk den Generaal en Chef in de Nederlanden toe kwam , en dat die lommen weder tot s'Lands dienst gebruikt waren, met geheime Correspondentie te onderhouden , om de bewegingen cn aanflagen der Vyanden te ontdekken, zo wel als de twee en een half per cent, die van de betaaling der Uitheemfche Troepen gekoit werd. — Maar niettegenftaande dit, werd hy van alle zyne Eerambten ontzet, en na een lang debat in het Lagerhuis, den 44 January 171a viel het befluit, dat hy tot geen van beiden bevoegd was, fchoon hy voor het laatfte, naamlyk van de twee en een half percent, zelfs de order van haare Majefteit toonen kon. — De Hertog begaf zig naa eer. klein Landgoed, doch die fülte niet gewoon, deed hy eene reize naa Duitscbland, en keerde eerst in 1714 na den dood der KoninI I Sto

Sluiten