Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SOA GESCHIEDENISSEN DER

Verhandelingen te Utrecht, in den Haag , fa het einde van de maand April, op denzclfden tyd, als Prins Evgevius, die uit Engeland te rug gekeerd was, zig naa het Leger begaf. —De Veldtog'. werd geopend met eenige Stroopsryen en kleine Schermmzeling?n, maakende den Hertog van Ormond zwaarigheid, om tegen den Vyand op te trekken, en verklaarende,zig in geen gevegt of belegering te zullen inlaaten, voor hy

naderen last uit Engeland bekwam.

Eugenius was woedende van fpyt over die gedrag, in eenen tyd,-dat men den Vyand met zo veel voordeel kon aantasten. 1 1 1 De Afgevaardigden te Velde fchreeven hem daar over eenen uicyoerigen Brief, op welken hy geen antwoord gaf. <— Toen fchreeven de Staaten san de Koningin, en het antwoord van de Koningin hield in eenige betuigingen van welwillendheid, doch ook te gelyk eenige blyken van misnoegen, dat men den Brief aan haare Majefteit in druk g?geeven had, als of men zig aan het Volk nier minder dan aan haare Majefteit beklaagde, welk

Sluiten