Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£00 GESCHIEDENISSEN DE2t

Maar kort daarna deed zy opening van de voornaamfte Voorwaarden aan haar Parlement. Hoewel de aanfpraak , waar in

deeze bekendmaaking gedaan werd, reeds veertien dagen te vooren in Frankryk bekend geweest was, maar haare Bondgenooten zagen 2e eerst, toen ze de geheele wereld zag. 1. Te Utrecht deed zy eenen ftilftand van V/apenen voorflaan, die door haar en Frankryk

reeds geflooten was. Dit maakte zulk

een groot ongenoegen by de Staaten en onder het Gemeen, welk openlyk zeide, dat de Koningin haare Bondgenooten verraaden had, dat de Bisfchop van Sriftel te Utrecht ia groote vreeze was voor het Volk. — Den 25 Juny verklaarde de Hertog van Ormend, ten aanzien van het beleg van Q/mnoi aan den Prins Eugeen en de Afgevaardigden te Velde, dat hy het beleg niet langer kon dekken, maar zo haast men hem Duinkerken had ingeruimd, zig met al!e de Troepen, die inare Majefteit betaalde, van het'overig* Leger zou moeten affcheiden s en den flfilftand

van Wapenen openlyk bekend mtraken.

Men

Sluiten