Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£08 Oo. I7I30 GESCHIEDENISSEN DES.

het brandfchatten van Suriname, Curagao en de Berbice, waar door de Staaten zig wel genoodzaakt zagen, de Vrede op de best mooglyke voorwaarden te fluiten; gelyk die dan ook op den 11 April van het Jaar 1713 te Utrecht getroffen werd, tusfehen de Engelfchen, Portugeezen, Savoyen en de Staaten met Frankryk, en te drie uuren na middernagt werd het Verdrag van Vrede en Koophandel tusfehen Frankryk en den Staat door onderteekening bevestigd.

Z. Uit uwe optelling befluit ik, dat de Keizer nog in Oorlog bleef?

V. Ja, de Keizer en eenige Duitfche Vor« ften bleven nog in Oorlog met Frankryk; deszelfs Gezanten onthielden zig wel nog eene wyl in Utrecht of s' Hage , doch keerden eerlang naa Weenen, zeer misnoegd op de Staaten, en vooral op de Engelfchen. De Franfche, Engelfche en Staatfche Gezanten bleven ook nog eene poos te Utrecbf , daar men wel haast Gezanten van Fifips de V. ontving, die nu wederom door de Staaten, 20 als in den aanvang zyner Regeering, voor

Sluiten