Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREEN1GUE NEDERLANDEN.

C09

Koning van Spanje erkend, en de Vrede ook mee hem geflooren werd.

Z De Vrede moet echter voor de Staaten nog op losfe fchroeven geftaan hebben, zo lang de Keizer met Frankryk in Oorlog bleef. Deed men niet alle moeite, om ook de Vrede tusfehen deeze Mogendheden te bewerken ?

V. Men had niet alleen nodig, dit te doen ten behoeve des Keizers, maar ook uit hoofde van eigenbelang:; alzo de Keizer juist de Mogendheid was, die in allen gevalle den Staat tegen Frankryk kon beveiligen, als ook, dewyl men met hem over eene Barrière of Voormuur voor den Staat in de Nederlanden handelen moest, hetwelk niet tot ftand gebragt kon worden, zo lang de Oorlog duurde. Men zond dan naa Frankryk, als buitengewoone Gezanten, de Heeren Buis en Goslinga, en van daar kwam herwaards als gewoon

Gezant ó'i Markgraaf van Castagnere.

Om zig verders tegen alle onvoorziene voor« vallen te wapenen, flooten de Staaten een Verbond met het Kanton Bern en met Graauwliunderland. Ook werd nog in dk

zelf-

Sluiten