Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAO. I?I<0 VEREENIGDK NEDERLANDEN. 211

rot in September, des volgenden Jasrs, eer de Franfchen met vier Amfleldam fcbe Kooplieden overeenkwamen, ter betaaling van den VVisfeibi-ief. Deeze waren Nikolaas en Hen. fik van Hoorn, Arnold Dik en Pieter Schuurmans, aan hun werd vervolgeuds de feigendom der Volkplanting afgefhan, doch weiken zy eenige jaaren daar na, weder overdroegen aan eene Maatfcbappy van kooplieden, voor de fomme van 800000 Guldens, waarna de Handel aldaar msrklyk is toegenomen.

Z. Hoe ftond het inmiddels met den Oorlog in het Noorden? Was ctie al geëindigd?

V. Neen; die hield nog fteeds aan, tot merklyk nadeel van de Nederlandfche Zeevaart, devvyl niet flegts de Zweeden, maar ook de Deenen, verfcheiden Schepen namen, onder voorwendzel, dat dezelven voorraad naa Tonningen bragten, dat nog belegerd was. — De Staaten werden door de Deenen aangezogt, om deel in hunne belangen te

nemen, maar zy weigerden het. Onder-

tusfehen liep in den Oorlog, tusfehen den

Kei-

Sluiten