Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CI1

CESCHIBDENISSSN DER

Keizer en de Fraufchen , de Oorlogskans den eerden meer en meer tegen, waar op de Vrede-Onderhandelingen tusfehen hem en het Franfche Hof weder aangevangen werden, en eindelyk de Vrede den 6 Maart 1714.

te Radftad geteekend. Vervolgends

iverden te Baden de Onderhandelingen met het Duitfche Ryk voortgezet, doch het liep aan tot den 7 September, eer de Vrede met den Keizer en het Ryk ter ééner, en Frankryk ter andere zyde getroffen werd.

Hier op volgde ook de Vrede tusfehen Spanje

en Portugal. ■ Koningin Anna, die de

vrugten van haaren trouwloozen handel niet lang genoot, was reeds op het einde des voorleden Jaars krank geworden, en geduurende haare ziekte, waren de Wigs onvermoeid in de weer. om de Proteftamfclie Opvolging te verzekeren, ook hadden zy een heimlyk Verbond weten te bewerken, tusfehen de Staaten en George Lodewyk , Keurvorst van Hanover, die volgends voorheen gemaakte fchikkingen Koningin Anr.a moest opvolgen. 1 De Vrienden van den Pre-

tea-

Sluiten