Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£*4 GESCHIEDENISSEN DES.

om aan het Volk van Engeland eenen Ko* ning, en aan den Koning zyne Kroon tc bezorgen, 't Zal my nieuw doen, weke dankbaarheid men daar voor genooten heeft?

V. Zo dra George de I. den Troon beklommen had, beyverde hy zig ten fterklien, om Frankryk, volgends de Vrede van Utrecht, te vtrpligten, om de Ilaveh van Duinkerken te fiegten, waar over de beide Vorften gantsch verfchillende gedachten hadden. Terwyl zy hier over twistten, veroorzaakte de Koning van Pruisfeh nieuwe verfchillen over dé Tollen op de Maaze, enkel ten oogmerk hebbende, om zig nog meer goederen uit de Nalatenfchap van Koning Willem toe te eigenen, ook zogt de Koning zig by verrasfing van Grave meester te maken, als eene Heerlykheid , behooreride aan het Huis van Oranje, doch dit gefluit zynde, wierp hy Volk in Berflal, mede eene Heerlykheid, aan den jongen Vorst W. C. H. Frifo toebehoorende. Onderling handelden de Staaten over de vermindering van Krygsvolk, daar fommigen fterk

voor

Sluiten