Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2IÖ

GESCHIEDENISSEN DER

om by de Staaten aan te houden op den onderstand van 6000 m^n, waar aan terftond, volgends gedaane belofte, voldaaan werd. Voorts werd hem totgeftaan, bier te doen koopen 12000 Snaphaanen, met derzelver Bajonnetten, die in Amfleldam geleverd werden. —— De Patenten voor de Hulptroepen in gereedheid, en de nodige Mondbehoef ens verzameld zyn^e, werd de Manfchap onder bevel van den Majoor Generaal van der Beek te Ooflende ingefcheept, en landde vervolgends op de Theems te Uarvcicb. In November trokken zy in twee hoopen naa Schotland, en werden voor eenigen tyd in Edemburg gelegd — De Engelfchen hadden reeds eenige overwinningen op de Weêrfpaonelingen behaald. Inmiddels had de Pretendent aan alle Mogendheden, en dus ook aan de Staaten kennis gegeeven, dat hy bezit ging nemen van zyne Ryken. — Hy begaf zig met een klein Vaartuig te Duinkerken in Zee, zynde flcgts verzeld van zes Perzoonen, en landde datrmede in het Noorden van Schotland. In January 1716 maakte hy zig te festeiosfe eerst

open-

Sluiten