Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Ao. l/l?.) VERfENlGDE NEDERLANDEN. 22&-

ber. In Stad en Lande lag het Lid der

Stad met de Omlanden overhoop, en zond dus geene Afgevaardigden; na het vastflellen van eenige voorafgegaane Punten werd de buiengewoone Vergadering- geopend den zÏÏ van de mund Novemher. —~-■ De Vergadering bJcef by één tot in September \7'7& en fclieidde toen zonder dat de Gewesten

het ééns waren geworden over verfcheuletr

voornaame fiukken, om welke te regefen>

de Vergadering belegd was. In het

begin van het Jiar 1717, werd het Drievou» dig Verbond geflooten tusfehen Fiankryk, Groet - Brittanje en de Stauen, Waar over het Hof van Weenen zig ten hooe,ften misnoegd toonde, en niet minder het Hof van Spanje. In Lrankryk morde men ,. ora dat de Hertog van Orleans, door het fluiten van dit Verdrag, de eer en belangen van het Ryk, aan zyne byzondere belangen fcheen opgeofferd te hebben, zig verbindende tot het verdryven van den Ridder van St. Joris, en geftemd hebbende tot het flegten vat! de kostbaare Werken te Mardyk, welk Koning, K 41 £#*

Sluiten