Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eBSCHÏEDENISSBN D£H

alle de vertoogen van het Hof van Zweeden in bewaaring te houden, waardoor de Nederlandfche Koopvaardyfchepen groot nadeel leeden, tot zo lang , en zelfs nog nadat zy beiden ontflagen waren. ——•» Doch, toen inen zig verheugde, dat de Oorlog in 't "Noorden ten einde liep, ontftond 'er aller» •onverwagts een ander tusfehen Spanje, den ISeizer en Frankryk.

Z. En welk was de oorzaak van deezén onverwagten Oorlog ?

V. De onrustige Albertni, om deezen t' d tot Kardinaal verheven, had het ontwerp daar van gefmeed, niet lang na den dood van Lodewyk den XIV De ongeneigdheid van den Keizer, om Filips den V. als Koning van ■Spanje te erkennen, was het voorwendzel, ■waar van hy zig bediende, om dien Vorst den wankelbaaren ftait van zyn Ryk onder liet oog te brengen. — De Oorlog tusfehen den Turk en den S^aat van r'enetïên, die ïeeds in 't Jaar 1715 ontdoken was g f den Koning van Spanje geleger heid, om zte ter Zee te wapenen, en eenen lang beraamden

toe-

Sluiten