Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IZi (i\0. 1710.) GESCHIEDENISSEN DEft

het met meerderheid doorgedrongen, cp zekere, voorwaarden. Ook trad de Koning van Steilten daar in, die daar in by ruiling , het Eiland Sardinien verkregen hebbende, den Titel van Sardinien aannam. Ook maakte ïn dit zelfde Jaar de dood van Kat el den XII, die voor Frsderiks(lad fheuvelde, eeu einde san den Noordfchen Kryg.

Z. Ik heb in lang niets gehoord van den Prins van Oranje >

V. Deeze werd in dit Jaar Stadhouder van Groningen, welk hy alleen te danken had aan den Burgemeester Scbay. — Thans was de Oorlog tusfehen Groot • Brittannien en Spanje het eenigfte nog, dat den Koophandel der Nederlanders belemmerde. De onrustige Alberoni poogde in deezen Oorlog eenen Opftand in Engeland en in Frankryk te bewerken, doch in het laatstgeraelde Ryk werd zyn rerderflyke toeleg ontdekt, en had ten gevolge, dat nog voor het einde van dit Jaar Frankryk den Oorlog aan Spanje verklaarde. — In het volgende Jaar 1719 meenden de Spanjaards eene landing in Schotland

te

Sluiten