Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Ao. 1723 ) VEREENIGDE NEDERLANDEN 23S

rieting van eene Oost-en West- Indifche K^mpagnie te Ooflende. Men had in Enge" land en in de hederlanden niet zo dra ver» iban, dat de Keizer daar toe Octrooi verleend h'd, of men poogde hem te bewegen, hetzelve weder in te trekken, beweerende, dat het fixeed tegen de voorheen gema -kte

verdragen. Ons beftVk gedoogt niet,

z^lfs het geringde re melden, van het geen daaromtrent verhandeld is. Dus zal ik u miar met één woord zeggen dat dezelve ei-delyk in \ Jaar 1727 weder vernietigd

wierd, Uit bet volgende verhaal zult

gy genoegzaam kunnen opmaaken, wat daar uit al gebooren werd. — In het Jaar 1723 werd de meergemelde Heer Buis naa Denemarken gezonden, om de verfchillen over den Koophandel met dat Hof uit den weg te ruimen, doch, hoe bekwaam die man tot dergelyke zaaken in veele foortgelyke om» Handigheden ook mogt bevonden zyn, egter keerde hy van daar te rug, zonder iet verrigt te hebben In de maand Mey geraakte het Koopvaardyfchip van Pieter Hak,

Sluiten