Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236 (Ao. 1724.) GESCHIEDENISSEN DER

op de hoogte van Gibraltar flaags, met twee AJgierfcfie Kaapers, die dapper werden afgekeerd. Doch, na het gevegt, ontftond 'er brand in 't Koopvaardyfchip , welk door 't Volk verlaaten werd, dat zig in de Sloepen begaf, en gelukkig aan Land kwam.

Z. Was de byëenkomst te Kameryk, die Volgends uw gezegde nog duurde, van geene de minfte uitwerking, om de zweevende gefchilien te beflegten?

V. Neen , daar werd niets van belang verrigt, enkel kwam men in 't Jaar 1724 zo

ver, dat ieder zyne eifchen inbragt. —

Bat Lodewyk de XV die meerderjaarïg geworden was, nu zelf de Regeering aanvaardde, br-gt veel toe tot het vertnagen der handelingen. De Hertog van Orleans overleeden zynde, nam de Hertog van Bourbon de belangen van Spanje minder ter harte; daarby kwam d«t Filips de V fchoon nog ia den bloei zyner Jaaren, befloot, de Kroon van Spanje af te ftaan , aan den Prins van Asturiën, zynen oudftèn Zoon. Verfcheidene redenen werden hier van gegeeven; zy, die

ageer

Sluiten