Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verEenigde Nederlanden. 237"

jtgter het geheim meenden te zyn, dagten, dat het gefchiedde op hoope, als Lodewyk de XV zonder kinderen na te laaten, mogt komen te overlyden, des te gereeder aan de Franfche Kroon te raaken. De jonge Koning werd gekroond,onder den naam van Lodtivyk den I en de Heer van der Meer werd als buitengewoon Gezant, naa Spanje gezonden, om hem geluk te wenfchen. — In Frankryk werd de vervolging tegen de Proteftanten thans fterker gedreeven dan te vooren, en al wat de Heer tint ten hunnen voordeele aanwendde, was vrugteloos, alleen verwierf hy zo veel, dat 'er aan de Hervormden eene begraafplaats aan de Wallen van Parys, om. trent de Poort St. Mirtin , werd toegc weezen. ■ In Tborn, eene Stad in Peolscb-

Priiisfen, waren de vervolgingen , den Lutberfcben aangeda™, allerhevigst. De Staaten fchreeven wel ten hunnen voordeele, aan den Keizer en den Koning van Poolen, doch alles was vrugteloos. Even dus mislukte ook de hmdeling van den Schout by Nagt Godin te Algiers; de Kapitein Scbryver, die onder zyne

Vlag

Sluiten