Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAO. 1725.) VEREENIGDE NEBERLANDEN. 2 3<?

deur vin der Meer ontdekte echter fpoedig zyne oogmerken. — Terwyl hy te Weenen handelde, gebeurde 'er in Frankryk in het Jaar 1725 iet, hetwelk een verbaazend opzien verwek'e en in de daad een hoon was, ze groot als ooit iemand kon worden aange»

daan. De Hertog van Orleans had meer,

met inzigt op zyn eigen belang, dan op dat des Konings, een Huwelyk geflooten tusfehen Ledeivyk den XV en de Infante van Spanje, doch haare jongheid bad de voltrekking van

hetzelve belet. Het Hof en de Hertog

V3n Bourbon, die nu in plaats van den Hertog van Orleans getreeden was by den Koning, begreepen ,dat het belang des Ryks vo derde, dat de Koning eene Prinfesfe trouwde, dïe in ftaat was , hem Opvolgers tot de Kroon voort te brengen, welk van de Infante nog» in lang niet te wagten was Men vertoonde dit den Koning zo ernftig, dat hy eerlang befloot, de verbindtems te breeken, welke de Hertog van Orleans, geduurende zyne mind-riairigheid, met het Spaanfchc Hof had aangegaan. ——— Intusfchen had men zvn

best

Sluiten