Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN. 243

2. Welke was de reden der ongenade van Ripperda?

V. De flegte Haat der KoningTyke Geld» middelen bragt hem in zo groote verlegen, heid, dat hy buiten ftaat was, om aan de behoeften van het Weener - Hof te voldoen, en dit bragt hem in de noodzaaklykheid \ om zig weder naauwer met Groot-Brittanniht en de Staaten te verbinden, welk egter zeer geheim moest gefchieden, om aan de Keniagin geen agterdogt te geven. - Hy maakte aan de Engelfchen en Staatfchen bekend, dat 'er te Weenen een geheim Verdrag met Spanje geflooten was; nogthans beklaagde hy ZIg te ,aat> d3t hy zig dit had laaten ontvallen, toen hy ontwaar werd, dat Engeland, Frankryk en de Staaten niet ophielden, om van den Keizer en Koning van Spanje (e

vraagen, waar dit Verdrag in beftond. -

De beide Mogendheden wilden het niet beIJ'den , doch durfden het egter niet volftrekt ontkennen. De Hertog wenJ hier op

van alle zyne Waardigheden ontzet, en nam ^ wyk in de wooning van den Engelfchen L 3 Ge-

Sluiten