Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE Nl.BERLANDEN. 259

bevorderen. In deezen ftaat van zaaken verklaarden Groet- Brittannien , Frankryk en de Staaten zig rondborftig aan den Keizer, gevende hem alle verzekering voor zyne bezittingen , in Italien, maar tevens voiderende, dat men aan het Verdrag van Sevilie geene andere uitlegging gave, dan hunne bedoeling geweest was. Echter nam Spanje zelve ook geen genoegen met alle de voorflagen der Eondgenooten , en de Keizer beoogde fteeds, Groet - Brittan je en de Staaten te bewegen, tot het handhaaven van de Opvolging van het Huis van Ooftenryk, bekend onder den n3am van Pragmatieke Sanc. tie. —— Het Verdrag van Sevilie, en de Oorlog, die 'er uit dreigde te omftaan,' maakte, dat de Vergadering te Soisfons, die reeds lang gekwynd had, thans een einde nam. Vervolgends nam de Keizer zynen toevlugt tot het Duitfibe Ryk, willende de Leden van hetzelve tot de gemelde Handhaaving der Pragmatieke Sanctie bewegen , waar door genoegzaam eene geheele tweedragt in het Ryk ontftond. — Van hier was in dit

Jaar

Sluiten