Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2Öa GESCHIEDENISSEN DER.

belofte van Onderdaanigheid werd afgevorderd. Paus Benediiïus de XIII had twee Jaaren geleeden eenen nieuwen dierst ingevoerd, ter eere van cénen zyner Voorzaaten, Gregorius den Pil. die als een Heilige erkend werd. De Staaten vonden goed, dien dienst hier te Lande te verbieden ,als befchouwende denzelven nadeelig voor het hoog gezag der Overheden, en om de Priesters te meer tot het nakomen van het Plakait, hier op gemaakt, 4e verbinden, vorderden zy denzelven deeze nieuwe belofte af. Van eene derde Gebeurtenis, de ontdekking van de gruwelyke zonde der Sodomie, die in dit Jaar hier openbaar en ook in veele fchuldigen geftraft werd, zal ik niet fpreken, dan om u te zeggen, dat by deeze gelegenheid alle verbeurdverklaa* ring van Goederen in Holland en Zeeland

werd afgefcbafr. ■ Thans tot de zaaken

van Staat te rug keerende, verdient gezegd te worden, dat Spanje alle pogingen aarf wendde, om de Bondgenooten te bewegen tot het overvoeren van Volk naa hallen. — De Franfche Ambasfadeur de Fenolen drong

in

Sluiten