Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a68

GESCHIEDENISSEN DER

V. De Algemeene Susten zonden kopy van het Verdrag naa de byzondere Gewesten, met eenen bygaanden brief, waarin de zwaaru heden voor en tegen waren voorgefteld, doch op zodaanige wyze, dat de Stellers van dien brief meest geneigd fcheenen, om in 't Verdrag te treeden , met verzoek, dat elk Gewest zyne Afgevaardigden daar op wilde gelasten.

Z Frankryk en de Duitfi.be Vorften, die aanfpraak op s' Keizers Nalaatenfchap konden maaken, moeten dit vry euvel hebben opgevat.

V- Frankryk toonde 'er ook niet duister zyn misnoegen over. De Zweeden ver¬

oorzaakten den Staaten oo,k geene geringe bekommering! door het oprijten eener OostIndilche Maatfchappy te Gottenburg, waarvan, een gewezen Amfteldamsch Koopman, van

Asperen gehceten, de oorzaak was. De

vervolging der Protefi. nten in J'ieaiont, en de er irukking der SnUzt>urgers, maakten mede veel omflags, voor de eerften met de

ver-

Sluiten