Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Ao. Ï736.) VEREEMGDE NEDeSLANDEN. 277

Zyne Hoogheid tot Generaal van het Voetvolkte [benoemen; Friesland en Groningen Hemden daar in toe, Utrecht was 'er niet tegen,

en Overysfel was 't met Utrecht ééns. .

Dan, Heiland en Zeeland bewerkten, dat 'er geene hooge Krygsbevelhebbers werden aangefteld , en dus kon ook de Prins niet bevorderd worden. De onlusten, die tusfehen Spanje en Portugal ontftaan waren, werden ook door bemiddeling van Groot-

Brixannien en de Staaten bevreedigd. -

In February, des Jaars 1736, trouwde de Hertog van Lotharingen: , met s'Ktizers oudfte Dochter, Maria Therezia.

Z. Ik meende, dat gy my gezegd hadr-, dat Frankryk dit Huwelyk niet geerne zag. Stond het nu hetzelve onverfchillig toe ?

V.. ja, en dit had zyne reden. De Hertog verklaarde by de Huweiykfche Voorwaarden , dat hy nooit voor zich eenige aanfpnak sou. maaken op de Keizerlyke Erflanden; kort daarna deed hy afïiand van het Hertogdom. Lotharingen en Bar, ten behoeve van Koning Ssanislauty die eerlang de Poolfche Kroot» M 7 ttSfjfe

Sluiten