Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft?8 GESCHIEDENISSEN DE»

overliet aan Koning Augustus. — De Staaten, dus de Vrede genoegzaam hcrfteld ziende, beflooten terftond weder tot de afdanking van de 10,000 man, houdende men toen nog

buiten dien 44.000 man in dienst. ik

heb u hier vooren iets gezegd, van de verfcfiillen, welke Zeeland had met den Prinfe van Oranje en deszelfs Voogden , om de vernietiging van het Markgrsaffchap van Vlisjingen en Peere; in dit Jaar deed de Koning van Greet • Brittanje pogingen by de Algemeene S:aaten, om die van Zeeland hier omtrent tot andere gedachten te brengen, en het nadeel, den Prinfe van Oranje hier door aangedaan, te herftellen. De Algemeene

Staaten antwoordden daar op, terwyl de Prins niet zyne Gemaalin zig in den Haag bevond, we'ke laaide aldaar van eene doode Prinfes verloste; „ Dat de Staaten van Zeeland, uit » kragt der Opperde Magt, het Leen van »» Vlisjingen en Peere mogten vernietigen, om s» het misbruik, dat de Markgraaf van zyn 9» gezag zou kunnen maaken , voor te. komen, ft en dat deeze vernietiging mst de, daad

sj.ieeds

Sluiten