Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£82 (Au. Ï739 ) CffCHIF-D^NISSEX DER

werd den 18 November van dat Jaar de Vrede en vervolgt nds een Algemeen Veibond

te If'eet.en geflooten, Maar na&uwlyks

w;^s dit veuigc, of 'er ontftonden weder nieuwe moeilykheden tusfcben Spanje en Groot-Brittanje, over den b uidel op de Wat■ Ir.diën, hebbende de Engelfchen, zo zy meenden , grppre reden van klagen over

de Spaanfche Kustbewaaiders. Ingeland

zogt de Staaten mede in deezen 0<>rlog in te wikkelen, ook klaagden de Spaanfchcn reeds over de handelwyze der Nederlanelers in de West - Indien, doch, nadat Engeland eene Vloot naa de Middellandfche Zee gezonden had, beloofde het Hof van Spanje aan de Staaten alle redelyke voldoening. ——Ook trof het Engelfche Hof eerlang met Spanje eene overeenkomst, die nogthans door het Volk in Engeland verworpen werd, waar op de beide Mogendheden in het Jaar 1739 elkandertn den Oorlog aankondigden, in weiken de Staaten eene volmaakte onzydigheid behielden.—— Zo deed ook Frankryk, welke, in plaats van naar de aanzoeken van

Sparjs

Sluiten