Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

284 GESCHIEDENISSEN DER

in Prest en in Touhn deert gereed maaken.—■ Dit Hof in het jaar 1738 met Zweeden een Verdrag van onderftand geflooten hebbende , bewerkre in dir Jaar 1740, dat 'er een ander tusfehen Zweeden en de Ptrt, mr ftand ge. bragt werd, waarby die twee Mogfmdieden Zig tegen Rut/and verbonden welk laarfle Hof allernauwst met de- Keizer verëenigd

was. ■ De dood der Keizerin en de op.

vo'ging van hvan of fan, een kind van twee maanden , onder de voogdy van Biron, die r0- Hertog van Courland verheeven was,' m akte in Rusland eene groote verandering, Biron was maar weinige weeken in het bewind geweest, of hy werd door den Graaf van Mum.ieb, op last der GrootVorftïn , Moeder van den jongen Keizer Anna van MeJtlenburg, Zusters Dochter der Keizerinne, getrouwd met Anthon Ulricb , Hertog van Sranswyk Wolfenbuttel, die met leedwezen gezien had , dat haar Zoon haar was voorgetrokken , met zyne vrouw in heg-

tenis genomen. - Toen aanvaardde de

Groot- Vorftin de Regeering, onder den titel

van

Sluiten