Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN. 2g£

van Regentes; en hmdde den Hertog van Courland naa Siberië*. — Dit en de Oorlog, die eerlang tusfclien dit Hof en Zweeden ontftond gaven aan Rusland derbalven de handen vol. * Frankryk liet het niet alleen

by de vermeerdering zyner Zeemagt, maar verfterkte zig ook te Land.

Z. Dit moet, naar myne gedachten, de Staaten behoedzaam hebben gemaakt, want om de onzydigheid weder te besvaaren , was gewaapend te zvn, wel het veiligfte middel.

V. Het Krygsvolk te Land werd in de daad vermeerderd met 11.510 man, en men befloot ook, om 12 Oorlogfchepen in Zee te brengen, doch het traag inkomen der Confenten, byzonder dat van Zeeland, was oorz ak, dat 'er niet meer dan zes werden uirgerusr, hetwelk te nodiger was, door dien men in* verfchil raakte met de Deenen, die vyf Holïandfche Hoekets, die gewoon waren op Tsland te visfchen, weggenomen hadden.

Z. Gebeurden 'er dit Jaar nog meer gewigtige zaaken? V. Ja,de moord der Cbineezen op Batavia,

heef,

Sluiten