Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENiGDE NEDERLANDEN. 2gj

bttiten de Stad onthielden, werden eindelyk, hoewel niet zonder groote moeite, allen

©mgebragt of verjaagd . De rust dus

allengskens herfteld zynde, kondigde de Regeering een algemeen Pardon af; de CbU neezen, die, gevlugt waren, of zig verftoken hadden, kregen verlof, om te rug te komen, en hunne voorige handteering weder te aanvaarden , mids zy zig onderwierpen, zo als veelen deeden. — Intusfchen vreesde men dat dit Moordtoneel veel nadeels aan den Koophandel zou doen. Ook oordeelden eenige Raaden van Regeering, dat de Gouverneur Valkenier, onvoorzigtige bevelen gegeeven hebbende, daar door den moord en plonderzugt veroorzaakt had, en h-c fcheen, als of men op middelen bedagt was" om hem van de Regeering te ontzetten. -I Doch, hy hier van de lucht gekregen hebbende, deed drie Raaden Imboff, Elias de Haaze en Izaak van Scbinne in hegtenis nemen maar zy werden eerlang ontflagen. Itnhoff herwaards gekeerd, wist zig by de Bewindhebbers zo wel te verdeedigen, dat

X. DEEL. N 2y

Sluiten