Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREJENIGOE NEDERLANDEN. 291

V. In die meening zult gy u kragtig be» droogen vinden. Zy, die in 't WeenerVerdrag begreepen waren, hadden zig wel ter handhaaving van deeze Opvolging verbonden, maar hoe veele Vorften waren 'er nog buiten deeze ? Neem vooreerst van de Duitfcbe Ryksvorften, die van Sax**, Beyeren en de Paltz, zynde de Keurvorst van Saxen, thans Koning van Poolen, en de Keurvorst van Beyeren beide gehuwd met Dochters van Keizer frfe/us; deeze beiden hadden, wef is waar, afftand gedaan van alle recht op d« Ooflenrykjcbe Nalaatenfchap, en meer anderen hadden zig ter handhaaving van de Pragmatieke Sanctie verbonden, zo ook Spanje, Pruisfen, ja zelfs Frankryk. - Doch ziet, wat gebeurt 'er? Verfcheiden Duitfche Vorften maakten aanfpraak op de geheele Nalaatenfchap des Keizers, of op een gedeelte van

dezelve. Dus deeden Spanje, en Sar

dinien, en Frankryk voegde zig by hun; ook was, kort na dat de Aartshertogin Maria Tberefia zig als Koningin van Hongaryen en Bebeemen had doen uitroepen, de Keurvorst N * va»

Sluiten