Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«02 GESCHIEDENISSEN DER

van Beyeren de eerfte, die eene aanfpraak op de geheele Ooftenrykfche Nalaatcnfchap

maakte. Ons beftek last niet toe u te

melden, al wat hier over gehandeld werd, doch, geduurende dat men over en weder met gefchriften ftrecd, verklaarde de Koningin haaren Gemaal tot Mederegent, en droeg hem de Keurftem van Bobemen op, waar tegen de Keurvorften zig verzetten, als zynde zulks nooit te vooren door eene Vorftin gefchied ——> De Koningin zag eindelyk ten kiaarften, dat zy zig door de wapenen zou moeten verdeedigen, en zogt ten dien tinde de hulp haarer Bondgenooteïi, maar elk van deeze had zwaarigheden van gewigt, om daar toe niet te overhaast te befluiten. — Terwyl de zaaken dus ftonden, overleed de Koning van Pruisfen opgevolgd door zynen Zoon, die naderhand Frederik de Groote genoemd is ,en zich reeds van toen af aan , als één der beroemdfte Vorften zyner Eeuw openbaar maakte, zo in 't Veld als in 'c Kabinet, en nk t minder onder de Geleerden, van den eerfttn rang! —— Zodra had

deeze

Sluiten