Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

294 GESCHIEDENISSEN DER

en onder het voorwendzel van de Vrede te willen bewaaren , zag men twee Franfche Legers verzamelen, één aan den Rbyn in den

El zat, en één aan de Maaze. Daarop

begon de Keurvorst van Beyeren de Krygsbedryven in Opper - Ooftenryk en Bobeemen te gelyk, met den Keurvorst van Saxen. —— De Koning van Groot ■ Brittanje floot ondertusfchen een Verdrag van onzydigheid, als Keurvorst van Hanever.

Z. My dunkt van alle deeze aanvallers, zal Spanje het minfte nadeel hebben kunnen doen, alzo dat Ryk belemmerd was door den Oorlog met Engeland. Hoe Rond het daar tegenwoordig mede?

V. Deeze Oorlog werd van wederzyde wakkerlyk voortgezet, en veele Koopvaardy. fchepen genomen. — De Engelfchen bombardeerden Cartbagena. — In Noord America was, tusfehen vier Franfcben en drie Engelfche Oorlogfchepen, een fcherp gevegt voorgevallen, en dergelyke ontmoeting had ook plaats gehad in den mond van de Straat van Gibraltar. » » De Engelfchen verzuimden

on*

Sluiten