Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V2REENXGDE NEDERLANDEN. £97

©ngelukkigen, die arm en berooid waren» eerst van eetwaaren en kleederen, en vervolgends ook van vee en bouwftoffen voorzien werden. De Koningjn werd inmiddels van de hulp van Rusland verdoken, door den Oorlog, die tusfehen dat Ryk en, Zweeden ontdaan was, het welk grootlyks aan Frankryk moest worden toegefchrecveiu Maar de verandering, welke in Rusland voorviel, öelde dat Hof fpoedjg |q ü^ Qm

zig, tegen Zweeden met raagt te kunnen verzetten. — Onder de Regeering van het Kind, Joan den IJl, Was Rusland de fpeelbal van eenige vreemdelingen geweest, tot merklyk.

misnoegen van veele Grooten. Prinfes

EUzabab,. Dochter van Peter den L die onregtvaardig, gelyk ik u te vooren gezegd, heb, geduurende de twee laatde Regeerinr gen, van den Troon uitgeOooten geweest, was, die haar toebehoorde, ondernam thans, zig op denzelven te plaatzen. Zy vertrouwde hïar geheim flegts. aan vier personen , dia zorge droegen, dat het Paleis van den Keizer •ten. 1 December met Kiygsvolk bezet wa&

Sluiten