Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VER2SNIGDE NEDERLANDEN. 301

„ Staat van Frankryk niets te vreezen had, „ noch van Pruisfen; dat het vermeerderen der Troepen den ftaat der geldmiddelen buiten noodzaake bezwaarde, en gevaar,, lyk was voor de tegenwoordige Regeering, „ dat men de Troepen ligt kon vermeerde„ ren, doch niet zo gemaklyk weder afdanken, en dat men, na het fluiten van de Munfterfcbe Vrede gezien had, welka „ zwaare gevolgen aan het dringen op af„ dank mg vast waren". — Om den Staaten te beter alle ongerustheid te benemen , bood dezelfde Ambasfadeur hun een Verdrag van onzydigheid aan, op gelyken voet als Koning George de U, 'er een voor Hanovep geflooten had.

Z. Dit zou zekerlyk niet onvoordeelig von? het Vaderland geweest zyn; maar de voorheen geflooten Verbindtenisfen zullen den Staaten de handen gebonden hebben, als. Wier grondwet altyd geweest is, gelyk he£behoort, hunne aangegaane Verbindtenisfen heiliglyk naa te komen. Y. Gelderland, Utrecht en Grenhgen^.

N ? tcccv

Sluiten