Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So5

GESCHIEDENISSEN DER

te rug gaf, en daarenboven een gedeelte der Voor. 0«fi-jHrykfcbe Landen afftond, waarby nog iet van klein belang moest komen, welk egter, als men het in 't overige ééns

was, den koop niet breeken zou. — . Na

veel ftribbelens werd eindelyk door de Algemeene Staaten beflooten, de Koningin vans Hongaryen met 20,000 man te onderfteunen.

Z. Maar dit befluit, vreeze ik, zal even 20 veel geweest zyn, als of men Frankryk den Oorlog verklaard had.

V. De toerustingen ten Oorlog werden ten minnen in Frankryk en Engeland ten flerkften voortgezet; en zo ras had de Franfche Gezant zynen Meefter geen kennis gegeeven van het befluit der Staaten, of hy verklaarde kort daarna uit s'Konings naam , dat zyne Majefteit wel gezind was, de Vrede met de Staaten te onderhouden, doch zo zy daar in belang ftelden, begeerde de Koning, dat hunne Troepen niet naa Duitscbland gezonden, noch in de Nederlanden tegen die des Konings gebruikt wier den. Z. Was het befluit der Staaten egter niet ^

dat

Sluiten