Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Ao. 1744.) VEREENIGDE NEDERLANDEN. 30^

Jen van de P;infesfe Carolina, die zo als gy weet, gehuwd is geweest met den Prins van Weilburg, en voor eenigen tyd overleden is.

Z. Het verwondert my, dat Frankryk, in den tegenwoordigen toeftand van z;>aken 1 niets ondernam ten behoeve van den Pretendent, om dus Engeland te huis de handen voi werks te geven.

V. Daar werd in de daad door dat Hof een aan dag beraam 1, met het begin van het Jaar 1744- orn den oudften Zoon van den Pretendent Karei, aan wien de Vader zyn regt had afgeflaan, op den Engelfchen Troon te bren» gen, doch de Voorzienigheid verydelde wederom, gelyk meermaalen, alle deeze

pogingen. ■ De Staaten waren fpoedig

gereed, om 6000 man Hulptroepen naa Engeland over te zenden, en de Infcheeping der Franfche Troepen te Duinkerken werd verhinderd door eenen hevigen Noordwesten Wind, die in eenen volkomen ftorm veranderde. Verfcheidene platbodemde Vaartuigen, waarmede het Krygsvolk aan boord gevoerd werd, werden aan fpaanderen geflagen, en de onder*

Sluiten