Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

310 GESCHIEDENISSEN DER

derneming dus verhinderd Eene Franfche Vloot, die de landing begunfligd zou hebben, had ook zo veel geleeden, dat zy weder in

Brest moest binnen loopen. - Voor dat

men in Zeeland zekere kennis had van het doel deezer onderneming, had het byëenbrengen van zo veele platbodemde Vaartuigen te Duinkerken, daar groote verflagenheid ver oorzaakt, welke verdween op de tyding van het mislukken van den aanflag, welke egter ten gevolge had, dat Frankryk en Groo:Brittanje over en weder eikanderen den Oorlog verklaarden; en dat in de Verëenigde Gewesten vier van de zeven ten fterkften aandrongen op de verheffing van den Prins van Oranje , tot Generaal van het Voetvolk van den Staat; waartoe egter Holland en Zeeland voor als nog niet te brengen waren. Engeland vorderde thans van de Staaten, dat zy met Frankryk tot eenen openbaaren Oorlog kwamen, en eischte behalven <5ooo man, die reeds geleverd waren, nog co Oorlogfchepen. Het uitrusten der Schepen werd ten eerden te werk gefleld, en tien van de-

zel-

Sluiten